Formalności i obowiązki

Związane ze śmiercią Bliskiej Osoby

W tych trudnych chwilach służymy Państwu radą i wsparciem merytorycznym. Poniżej kilka ważnych spraw o których musicie Państwo pamiętać. Zapewniamy pomoc w uregulowaniu obowiązkowych formalności we wszystkich instytucjach, wdg obowiązującego Prawa Polskiego i Europejskiego

Śmierć w domu

1. Należy niezwłocznie zawiadomić lekarza pierwszego kontaktu, lub jeśli zgon miał miejsce popołudniu - lekarza pogotowia ratunkowego.
 
2. Po stwierdzeniu zgonu oraz wystawieniu karty zgonu przez lekarza, transportem zajmie się zakład pogrzebowy, który należy powiadomić po 2 godzinach od zgonu Osoby Bliskiej.
 
3. Na Państwa życzenie - zajmiemy się resztą formalności za Państwa.
 

Śmierć w szpitalu

1. Należy odebrać kartę zgonu Osoby Bliskiej.
 
2. Należy wykonać identyfikację Osoby Bliskiej
 
3. Warto sprawdzić czy planowana jest autopsja oraz ewentualnie kiedy się odbędzie gdyż można złożyć pisemną prośbę o odstąpienie od niej
 
4. Należy ustalić z prosektorium termin przekazania ciała i odzieży Osoby Bliskiej zakładowi pogrzebowemu
 
5. Resztą formalności zajmiemy się za Państwa

Śmierć nagła

1. Powiadomienie Lekarza Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusza Policji
 
2. Ustalenie z Prokuraturą pozwolenia oraz terminu wydania ciała Osoby Bliskiej
 
3. Powiadomienie zakładu pogrzebowego 
 
4. Zajmiemy się resztą formalności za Państwa

Śmierć poza miejscem zamieszkania

1. Należy pojechać do miejsca gdzie nastąpiła śmierć osoby bliskiej
 
2. Odebrać kartę zgonu wystawioną przez lekarza na podstawie dowodu osobistego zmarłej Osoby Bliskiej
 
3. Należy wykonać identyfikację Osoby Bliskiej
 
4.  Warto sprawdzić czy planowana jest autopsja oraz ewentualnie kiedy się odbędzie gdyż można złożyć pisemną prośbę o odstąpienie od niej
 
5. Należy ustalić z prosektorium termin przekazania ciała i odzieży Osoby Bliskiej zakładowi pogrzebowemu
 
6. Odebranie aktu zgonu w miejscowym urzędzie stanu cywilnego
 
7. Po przekazaniu na aktów zgonu - resztą formalności zajmiemy się za Państwa